Hjerrezitting 2014.

Op zondig 4 januari 2015 vindt de Hjerrezitting weer plaats.

Informatie volgt z.s.m.

......