maandag 27 oktober 2014

Prinsoetroping 2014

Langzaam aan geit ut weer richting de magische periode van ut joar, de karneval! Natuurlik start de karneval in Meersje traditie getrouw met ut prins oetroope van c.v. Sjots en Sjeif. Dit joar alweer vur de 26ste kjehr in os bestoon. Noar un fantastisch joar met in os midden Prins Flip I zulle zien opvolgers dr un fleenke kluif aan hubbe um hum te euvertreffen. De nuuje steek is al aangemete, de progelematie is wiet kloar en de foto is aug al gedruk. Veer zeen net es veurig joar weer kloar der veur um dit weer op de merrit te goon hauwe. Dat zal gebeure op zoondig 9 november 2014. Dit doon veer zuhdat de luuj aug de gelegenheid hubbe um op deensdig de 11 van de 11de te kinne vieren. Veer hoope ug saame mit alle vereinigingen te moage zeen op dizze daag. Veer beginne rond de klok van hauf vief mit ut programma. Jers zalle veel afscheid goon neume van Prins Flip 1. Noa un spectaculaire opkoomst zalle zien opvolgers unne knallende entree goon maken. Zie goon dit neet in de pekskes doon wat geer vasn os gewind zeet. Veer zeen achter de sjerme al moande bezig mit ut make van nuuj pekskes. Dees zalle veer dan metein dei daag aan ug goon presentere. Veer zalle de spanning dan natuurlik get goon opboewe en het nuuj prinsepaar fleenk opneije. Namens Prins Flip 1, zien opvolgers en alle jongens van Sjots en Sjeif hoope veer ug allemoal te moage verwelkoome. Tot de neugende,

Saluut ! 

maandag 9 december 2013

Haufvastenbal 2014

Veer kinnen ug al vertille tot de receptie van Prins Flip plaatsvink op zoaterdig 22 Maart 2014. Veur dizze oavend hubbe veer de topband Wahnsinn vasgelag. Dit moag geer neet missuh en mot geer ug dus al mer uns urgus goon notere. Zjus wie veurig joar zalle veer aug weer prezent zeen op de alternatieve nuujjoarsreceptie in Cafe de Keizer op 1 jannewarie. Sjots en Sjeif Saluut !

maandag 9 december 2013

Kaartverkoop hjerrezitting

Ut kalenderjoar zit weer bienoa der op en dat beteikent tot veur de mansluu in Meersje de belangriekste daag van ut joar der aan geit koome. Op zoondig 5 jannewarie goon ver de stip weer op zunne kop zittuh. Aug dit joar zeen veer weer gans oetverkoch en de kaartuh weure gedruk. Dees kint geer op zoaterdig 21 December tusje 19.00 en 20.00 aafhoole bie Cafe de Starclub. De kaartuh koste €17,00 en motte contant weure betaald. Es geer nog gein kaart hub heit ut geine zeen um langs te koome want veer hubbe zelfs al un flinke wachlies. Aug kinne veer ug al vertille tot de receptie van Prins Flip plaatsvink op zoaterdig 22 Maart. Veur dizze oavend hubbe veer de topband Wahnsinn vasgelag. Dit moag geer neet missuh en mot geer ug dus al mer uns urgus goon notere. Zjus wie veurig joar zalle veer aug weer prezent zeen op de alternatieve nuujjoarsreceptie in Cafe de Keizer op 1 jannewarie. Zwa wiet geer zeet zitte veer neet rustig toes op de bank meh zeen weer volop bezig. Veer zalle us snel zeen. Sjots en Sjeif Saluut !
 

maandag 2 december 2013

Tim Raeven Bierkoning 2013

Aafgeloupe zoaterdig woar dan eindelik de daag tot de bierkoning weer teruk woar bie Cafe Langs de Beek. Saame mit Jo, Celine en nog een paar vrijwilligers hubbe veer os bedach om door middel van diverse opdrachten de nuuje keuning te goon zeuke. Veer begoste mit 22 deilneumers die vroage moste antwoorde. De biste 9 woare direct geplaats veur de volgende ronde. De volgende 5 moste veur ut litste ticket streije doormiddel van un putsje neegele. Noa jel veul missers hauwe veer eindelik genog man voor de volgende ronde. De jerste belangrieke outsiders veur een euverwinning woare al oetgeschakeld en der woare nog een paar ronde te goon. Es twjedde ronde woordt der weer geneegeld. Veer begoste mit 5 man der ginge der mer 3 door noa de volgende ronde. Ad Vergoossen, Raph America, Tim Raeven, Ralph Heusschen, Lars Vrancken en Tinus Rommers. Zie kreege de opdracht um gebliddook een hauf liter glaas tot een bepaalt punt leig te dreenke. Dit bleek un lestige opdracht te zeen met beerslok expert Tim zoat zelfs precies op het aangegeve punt. De andere finalist bleek Lars te weure. Noadat de spanning woort opgeboewd kwoam der ein echte duel noa veure wha TIm Raeven de sterkste bleek te zeen en ut langste de liters met gestrekte arm umwhag kos hauwe. Heer woord de Beerkeuning van 2013. Toen begos ut fees mit Dj Snaky en woar ut nog unne hjel gezellige oavend dei aug nog waal eve doorde. Veer wille names Sjots en Sjeif Jo en Celine bedaanke veur dizze oavend. Meh aug wille veer de Jury: Wiel, Ruud en Angelique bedaanke veur alles in de gaten te houwe. Basic Sound die ut geluid verzurgde en Fred van Weersch ozze vertegenwoordiger. Meh aug neet onbelangriek: de deilneumers ! Geer aug bedank. Aug kinne veer melden tot de hjerrezitting is oetverkoch. Hub geer nog gein kaarten dan motte veer ug helaas teleurstilluh, veer hubbe eg nix mjeh. Hou de geulbode even in de gaten veur de afhoaldatum. Sjots en Sjeif Saluut.